Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

https://thpthoangmai.edu.vn


Kế hoạch hoạt động quý IV năm 2013

Thao giảng chào mừng 20/11: (đ/c Nguyên, đ/c Nam).; ra quân làm giao thông, thủy lợi; Sinh hoạt định kỳ đầu tháng 12, triển khai, thực hiện các hoạt động trọng điểm: 6/12, 22/12; Hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ: 6/12,22/12.
   

     HỘI CỰU CHIẾN BINH

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
  Số: 04 – KH/CCB                                 Hoàng Mai, Ngày 01 tháng 11 năm 2013
   
                                                     KẾ HOẠCH
                                    Hoạt động quý IV năm 2013
 
         I. MỤC ĐÍNH, YÊU CẦU
        Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Thị Hội, kế hoạch  năm của Hội.
        - Tham mưu tốt cho cấp ủy về chương trình, hoạt động: kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày quốc phòng toàn dân 22/12.
        -  Tạo sự quan tâm của cấp ủy, các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên CCB nhà trường, kỷ niệm 10 năm thành lập Hội(2003-2013).
       -  Phát huy bản chất, truyền thống “ Bội đội cụ Hồ” trong điều kiện mới; động viên hội viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng.
       - Tiếp tục phối hợp Đoàn trường tổ chức tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cự vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.
        II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM
          1.     Thao giảng chào mừng 20/11: (đ/c Nguyên, đ/c Nam).
          2.     Ra quân làm giao thông, thủy lợi.
          3.     Sinh hoạt định kỳ đầu tháng 12, triển khai, thực hiện các hoạt động
    trọng điểm: 6/12, 22/12.
          4.     Hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ: 6/12,22/12.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
      - Xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình lễ kỷ niệm 10 năm
      thành lập hội CCB nhà trường, tham mưu kịp thời với cấp ủy và phối hợp
      với Đoàn trường tổ chức tốt lễ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập QĐND và
      ngày QPTD. 
     - Phối hợp với Đoàn trường, chi đoàn giáo viên là tốt công tác tuyên
       truyền ngày truyền thống QĐND, ngày QPTD, lên bảng tin.
    - Phối hợp với Công Đoàn nhà trường tổ chức tốt phong trào TDTT
      chào mừng các ngày lễ: 6/12, 22/12.
   - Đề xuất với BGH, Công Đoàn Hộ trợ, động viên về vật chất và tinh
     thần cho 6 hội viên một đ/c một bộ Căm lê; bộ đồng phục nhân ngày thành
     lập 10 năm Hội CCB nhà trường.
 
Nơi nhận:
- Cấp ủy (b/c);
- Đoàn trường (p/h);
- Công đoàn (p/h).
 
 TM. BAN CHẤP HÀNH
           CHỦ TỊCH
 
 
 
     Tạ Đình Nguyên
 
                                                     
                                                       PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ


TT Nội dung công việc Thời gian Người thực hiện
1 Thao giảng chào mừng 20/11
 
11-15/11 Đ/c Nguyên, Nam
2 Ra quân làm giao thông, thủy lợi
 
9/11 Đ/c Nguyên,
Huân,Tấn
3 Họp thường kỳ đầu tháng 12
 
1-5/12 Hội CCB
4 Thao giảng chào mừng các ngày: 6/12,22/12: “ Hội CCB với CNTT” 6-20/12 Đ/c Tấn
 
5
Lên bảng tin tuyên truyền kỷ niệm ngày 22/12.
 
5-6/12 Đ/c Nguyên, Huân, Vinh.
 
6
Tổ chức đội văn nghệ tập luyện hát chào mừng ngày 22/12
 
10-20/12 Đ/c Nguyên, Tấn, Nam
 
7
Phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức các hoạt đồng TDTT chào mừng ngày QĐND,QPTD.
 
9-20/12 Đ/c Nguyên, Huân
 
8
Phối hợp với Đoàn  trường  lên kế hoạch thực hiện buổi lễ mít tinh kỷ niệm ngày 22/12.
 
16-22 Đ/c Nguyên, Huân
 
                                                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH
                                                                                                   CHỦ TỊCH
 
 
 
                                                                                              Tạ Đình Nguyên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây