Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

https://thpthoangmai.edu.vn


Nội quy dạy học trực tuyến

I. Đối với học sinh
1. Người phụ trách lớp (quản trị lớp) mở phòng học trước 20 phút. Kiểm tra sỹ số, xác minh và cho phép thành viên trong lớp vào phòng học; không để người ngoài tham gia vào lớp học và chịu trách nhiệm về quản lý lớp học trước thời điểm bàn giao cho giáo viên bộ môn. Chuyển quyền quản lí lớp học cho GVBM khi bắt đầu tiết học và lấy lại quyền quản trị khi kết thúc tiết học.
2. Vào phòng học trước 15phút; ổn định lớp học; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Báo cáo sự có mặt với quản trị lớp, bật chế độ webcam và Mic.
3. Tác phong học tập phải lịch sự: không mặc quần áo ngủ, áo 3 lỗ, quần đùi, nằm học, ngồi xổm, để chân lên bàn khi học tập.
4. Trong quá trình học không được làm việc riêng; ghi chép bài đầy đủ; trả lời câu hỏi và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.
5. Ngoài ra học sinh không được thực hiện hành vi hay lời nói ảnh hưởng xấu đến tiết dạy hoặc vi phạm những điều học sinh không được làm
Chi tiết tải nội quy phí dưới:
Tải về: /uploads/news/2020_04/noi-quy-day-hoc-truc-tuyen-chinh-thuc.doc
 

                   SỞ GD & ĐT NGHỆ AN                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       Hoàng Mai, ngày 09  tháng 4  năm 2020


 NỘI QUY DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN  QUA INTERNET

            I. Đối với học sinh      

1. Người phụ trách lớp (quản trị lớp) mở phòng học trước 20 phút. Kiểm tra sỹ số, xác minh và cho phép thành viên trong lớp vào phòng học; không để người ngoài tham gia vào lớp học và chịu trách nhiệm về quản lý lớp học trước thời điểm bàn giao cho giáo viên bộ môn. Chuyển quyền quản lí lớp học cho GVBM khi bắt đầu tiết học và lấy lại quyền quản trị khi kết thúc tiết học.

2. Vào phòng học trước 15phút; ổn định lớp học; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. Báo cáo sự có mặt với quản trị lớp, bật chế độ webcam và Mic.

3. Tác phong học tập phải lịch sự: không mặc quần áo ngủ, áo 3 lỗ, quần đùi, nằm học, ngồi xổm, để chân lên bàn khi học tập.

4. Trong quá trình học không được làm việc riêng; ghi chép bài đầy đủ; trả lời câu hỏi và làm bài tập theo hướng dẫn của giáo viên.

5. Ngoài ra học sinh không được thực hiện hành vi hay lời nói ảnh hưởng xấu đến tiết dạy hoặc vi phạm những điều học sinh không được làm.

II. Đối với giáo viên bộ môn

1.Thực hiện dạy đúng thời khóa biểu; vào dạy đúng giờ (trước 15 phút đối với tiết 1, trước 05 phút đối với tiết thứ 2 trở đi).

2. Nhận lớp từ học sinh quản trị của lớp mình dạy; điểm danh học sinh.

3. Theo dõi tính chuyên cần học tập của học sinh, phản hồi với giáo viên chủ nhiệm, để giáo viên chủ nhiệm làm căn cứ xếp hạnh kiểm học kỳ II và cả năm.

4. Đánh giá cho điểm thường xuyên đối với học sinh (điểm miệng, 15 phút).

5. Báo cáo những bất thường về kĩ thuật cho GV phụ trách khối hoặc BGH để có phương án xử lí.

III. Đối với giáo viên chủ nhiệm

1. Tuyên truyền về dạy học trực tuyến qua Internet cho phụ huynh và học sinh. Hướng dẫn học sinh cách vào phòng và sử dụng các tính năng trong phòng học trực tuyến

2. Thông tin cho học sinh về lịch học. Đôn đốc nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường về học trực tuyến và nội quy lớp học.

3. Nắm bắt các thông tin từ học sinh phụ trách lớp và giáo viên bộ môn về tính chuyên cần, ý thức học tập của học sinh để làm căn cứ xếp hạnh kiểm học kỳ II và cả năm.

Trên đây là nội quy học trực tuyến qua Internet, yêu cầu giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc.

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)

                                                                       

                                                                      

                                                                        Nguyễn Bá Vinh

Nguồn tin: thpthoangmai.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây