Trường THPT Hoàng Mai - Nghệ An

https://thpthoangmai.edu.vn


Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Căn cứ Chỉ thi số 17-CT/TU ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An; Quyết định số 10/QĐ-SGD&ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trường THPT Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 cụ thể file đính kèm.
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022:

/uploads/news/2022_01/ke-hoach-cchc-nam-2022.docx

 

Nguồn tin: thpthoangmai.edu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây