TỔNG HỢP DANH SÁCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ KỈ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Chủ nhật - 26/11/2017 20:01
/uploads/news/2017_11/danh-sach-tap-the-ung-ho.doc


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ VÀ TẶNG QUÀ LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
 
TT
Tên tập thể và cá nhân
Đơn vị
Hiện vật
Giá trị hiện vật
Số tiền
 
Tập thể
 
 
 
 
1
Công ty TNHH Thái An Thành
 
 
 
          20.000.000  
2
CTCP XM Vicem Hoàng Mai
 
 
 
          20.000.000  
3
Công ty TNHH Hải Liên
 
 
 
          10.000.000  
4
Công ty Xi măng Nghi Sơn
 
 
 
            5.000.000  
5
XN SX vật liệu XD số 2
 
 
 
            5.000.000  
6
Phòng Khám ĐK Quang Khởi
 
 
 
            5.000.000  
7
Công ty TNHH Minh Quang
 
 
 
            3.000.000  
8
Ngân hàng CT Hoàng Mai
 
 
 
            3.000.000  
9
CT Quảng cáo Chương Trình
 
 
 
            2.000.000  
10
Công cp TM và DV Hoàng Mai
 
 
 
            2.000.000  
11
Công ty TNHH Thế Mạnh
 
 
 
            2.000.000  
12
Công Ty CP Đá HM
 
 
 
            2.000.000  
13
Công Ty CP Linh Sang
 
 
 
            2.000.000  
14
Công Ty Long thành
 
 
 
            2.000.000  
15
Công ty TNHH Phú Hà
 
 
 
            2.000.000  
16
Công ty TNHH Sông Hoàng
 
 
 
            2.000.000  
17
Công ty TNHH Thanh Thảo
 
 
 
            1.000.000  
18
Công ty Bảo hiểm Bảo Long
 
 
 
            1.000.000  
19
CT TNHH MTV Xuân Chung
 
 
 
            1.000.000  
20
Công ty TNHH Thanh Xuân
 
 
 
            1.000.000  
21
UBND thị xã Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
22
Thị ủy Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
23
BV Phong DL TW Quỳnh Lập
 
 
 
            1.000.000  
24
Thị đoàn Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
25
Đồn biên phòng Quỳnh Phương
 
 
 
            1.000.000  
26
NH NN&PTNT Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
27
Hội khuyến học tx Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
28
Xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai
 
 
 
            1.000.000  
29
CT CP QT ICO Thái Nguyên
 
Bộ cốc thủy tinh
200.000  
500.000  
30
Phòng cảnh sát PCCC số 4
 
 
 
               500.000  
31
Viện KSND TX Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
32
Cục thi hành án DS Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
33
Bảo việt Quỳnh Lưu
 
 
 
            1.000.000  
34
Bưu điện Quỳnh Lưu
 
 
 
            1.000.000  
35
Trung tâm VH-TT TX Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
36
Đoàn TN Công an tx Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
37
Tòa án nhân dân tx Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
38
Trung tâm Y tế tx Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
39
Ga Hoàng Mai
 
 
 
               500.000  
40
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
 
 
 
               500.000  
41
Trường THPT Quỳnh Lưu 2
 
 
 
            2.000.000  
42
Trường THPT Quỳnh Lưu 3
 
 
 
            1.000.000  
43
Trường THPT Quỳnh Lưu 4
 
 
 
            1.000.000  
44
Trường THPT Nguyễn Đức Mẫu
 
 
 
               500.000  
45
TTGDTX Quỳnh Lưu
 
 
 
               500.000  
46
Trường THPT Hoàng Mai 2
 
 
 
            1.000.000  
47
Các trường THCS TX Hoàng Mai
 
 
 
            5.000.000  
48
UBND Quỳnh lộc
 
 
 
            1.000.000  
49
UBND phường Quỳnh Dị
 
 
 
            1.000.000  
50
UBND phường Quỳnh Thiện
 
 
 
            2.000.000  
51
UBND phường Mai Hùng
 
 
 
               500.000  
52
UBND phường Quỳnh Xuân
 
 
 
               500.000  
53
UBND xã Quỳnh Trang
 
 
 
            1.000.000  
54
UBND xã Quỳnh Liên
 
 
 
            1.000.000  
55
UBND xã Quỳnh Vinh
 
 
 
            1.000.000  
56
UBND phường Quỳnh phương
 
 
 
               500.000  
57
Tập thể Dâu, Rể
 Trường THPT H.Mai
 
 
          40.000.000  
58
Tập thể học sinh khóa 2002-2005
 
 
 
          51.000.000  
59
Tập thể học sinh khóa 2001-2004
 
 
 
          50.000.000  
60
Tập thể lớp C khóa I (1997-1998)
 
 
 
          20.000.000  
61
Tập thể lớp 12A1 (2003-2006)
 
 
 
          11.000.000  
62
Tập thể hội khuyến học cựu HS
 
Tặng khuyến học
10.000.000  
10.000.000  
63
Tập thể lớp G khóa 1999-2002
 
 
 
          10.000.000  
64
Tập thể lớp 12I  (1999-2002)
 
 
 
          10.000.000  
65
Tập thể lớp 12C  ( 1997-1999)
 
 
 
          10.000.000  
66
Tập thể lớp L (khóa 2000-2003)
 
 
 
          10.000.000  
67
Tập thể  lớp C (1997-2000)
 
 
 
          10.000.000  
68
Tập thể lớp D khóa 1997-2000
 
05 bảng chống lóa
15.000.000  
            5.000.000  
69
Tập thể lớp 12E (1997-2000)
 
 
 
            5.000.000  
70
Tập thể Khóa A5 (1999-2002)
 
 
 
            7.500.000  
71
Tập thể lớp A4 (2005-2008)
 
 
 
            6.600.000  
72
Tập thể lớp 12D (1999-2002)
 
 
 
            5.000.000  
73
Tập thể lớp H khóa 1998-2001
 
 
 
            3.000.000  
74
TT Cựu HS công tác tại trường
 
Cờ hồng kỳ
8.500.000  
2.000.000  
75
Tập thể lớp 12D (2000-2003)
 
 
 
            2.000.000  
76
Tập thể lớp A
Khóa II
02 bộ máy chiếu
24.000.000  
 
77
Tập thể lớp G,H
Khóa 1998-2001
Đèn Led cổng trường
18.000.000  
 
78
Anh Tài và tập thể HS ngân hàng Đầu tư
 
01 bộ máy chiếu
12.000.000  
 
79
Tập thể lớp B (1999-2002)
 
01 bộ máy chiếu
12.000.000  
 
88
Tập thể lớp 12I (1998-2001)
 
Tivi phòng HĐ
15.000.000                    
 
81
Tập thể lớp I (khóa 2000-2003)
 
TBDH nệm nhảy cao
10.400.000                     
 
82
Tập thể lớp 12C (2000-2003)
 
03 bộ đài casstte
8.400.000                    
 
83
Tập thể lớp A (khóa 2008-2011)
 
10 thùng đựng rác
7.000.000                      
 
84
Tập thể lớp 12C (1998-2001)
 
10 ghế đá
5.500.000                       
 
85
Tập thể lớp G (2000-2003)
 
10 ghế đá
5.500.000                      
 
86
Tập thể lớp A2(2012-2015)
 
06 ghế đá
3.300.000                      
 
87
Tập thể phụ huynh lớp 10A1
 
 
 
            4.100.000  
88
Tập thể phụ huynh lớp 10A2
 
 
 
            4.850.000  
89
Tập thể phụ huynh lớp 10A3
 
 
 
            1.000.000  
90
Tập thể phụ huynh lớp 10A4
 
 
 
            1.000.000  
91
Tập thể phụ huynh lớp 10A5
 
 
 
            1.000.000  
92
Tập thể phụ huynh lớp 10A6
 
 
 
            1.000.000  
93
Tập thể phụ huynh lớp 10A7
 
 
 
            1.000.000  
94
Tập thể phụ huynh lớp 10A9
 
 
 
            1.000.000  
95
Tập thể phụ huynh lớp 10A10
 
 
 
            1.000.000  
96
Tập thể phụ huynh lớp 10A11
 
 
 
            1.000.000  
97
Tập thể phụ huynh lớp 10A12
 
 
 
            1.000.000  
98
Tập thể phụ huynh lớp 10A13
 
 
 
            1.000.000  
99
Tập thể phụ huynh lớp 10A14
 
 
 
            1.000.000  
100
Tập thể phụ huynh lớp 11A1
 
 
 
            1.500.000  
101
Tập thể phụ huynh lớp 11A2
 
 
 
            2.000.000  
102
Tập thể phụ huynh lớp 11A3
 
 
 
            2.000.000  
103
Tập thể phụ huynh lớp 11A4
 
 
 
            1.000.000  
104
Tập thể phụ huynh lớp 11A5
 
 
 
            1.000.000  
105
Tập thể phụ huynh lớp 11A6
 
 
 
            1.000.000  
106
Tập thể phụ huynh lớp 11A7
 
 
 
            2.000.000  
107
Tập thể phụ huynh lớp 11A8
 
 
 
            1.000.000  
108
Tập thể phụ huynh lớp 11A9
 
 
 
            1.000.000  
109
Tập thể phụ huynh lớp 11A10
 
 
 
            1.000.000  
110
Tập thể phụ huynh lớp 11A11
 
 
 
            1.000.000  
111
Tập thể phụ huynh lớp 11A12
 
 
 
            1.000.000  
112
Tập thể phụ huynh lớp 11A13
 
 
 
            1.000.000  
113
Tập thể phụ huynh lớp 11A14
 
 
 
            1.000.000  
114
Tập thể phụ huynh lớp 12A1
 
 
 
            1.000.000  
115
Tập thể phụ huynh lớp 12A2
 
 
 
            2.000.000  
116
Tập thể phụ huynh lớp 12A3
 
 
 
            1.000.000  
117
Tập thể phụ huynh lớp 12A4
 
 
 
            1.000.000  
118
Tập thể phụ huynh lớp 12A5
 
 
 
            1.000.000  
119
Tập thể phụ huynh lớp 12A6
 
 
 
            1.000.000  
120
Tập thể phụ huynh lớp 12A7
 
 
 
            1.000.000  
121
Tập thể phụ huynh lớp 12A8
 
 
 
            1.000.000  
122
Tập thể phụ huynh lớp 12A9
 
 
 
            1.000.000  
123
Tập thể phụ huynh lớp 12A10
 
 
 
            1.000.000  
124
Tập thể phụ huynh lớp 12A11
 
 
 
            1.000.000  
125
Tập thể phụ huynh lớp 12A12
 
 
 
               500.000  
126
Tập thể phụ huynh lớp 12A13
 
 
 
            1.000.000  
127
Tập thể phụ huynh lớp 12A14
 
 
 
            1.000.000  
128
Tập thể phụ huynh lớp 12A15
 
 
 
            1.000.000  
 
Cá nhân:
 
 
 
 
1
Ông Đậu Phi Thuần
Phó TGĐ công ty lũng lô
Tượng Bác, cột cờ
65.000.000  
          15.000.000  
2
Ông Đinh Văn Hiến
GS-TS Tập đoàn ĐKNCC
 
 
          10.000.000  
3
Ông Hồ Sỹ Sơn
Công ty XD&PT HVT
 
 
            5.000.000  
4
Anh Nguyễn Đình Dương
Phòng TC-KH tx H.Mai
 
 
            2.000.000  
5
Anh Minh 12G
Tổng đại lý Sinh Quân
 
 
            1.500.000  
6
Ông Văn Đức Quế
 Nguyên TB CMHS trường
 
 
               200.000  
7
Ông Hồ Phi Thơ
 Nguyên TB CMHS trường
 
 
               200.000  
8
Anh Hồ Hồng Thanh
PH em Hồ Đặng Thu Hương
 
 
            5.000.000  
9
Anh Phan Quốc Hùng
Chồng Cô Ngân (V)
Nước uống buổi lễ
4.000.000  
 
10
Anh Nguyễn Bá Thức
HS khóa 1999-2002
 
 
          15.000.000  
11
Anh Đậu Phi Thích
HS khóa 1997-2000
 
 
          10.000.000  
12
Anh Nguyễn Anh Tuấn
Lớp K (2000-2003)
 
 
          10.000.000  
13
Anh Lê Đình Lực
HS khóa 1998-2001
 
 
          10.000.000  
14
Anh Lê Văn Lan
HS khóa 1997-1999
02 cuốn sách
1.380.000
10.000.000  
15
Anh Lê Thạc Vinh
Lớp G (1999-2002)
 
 
            5.000.000  
16
Anh Nguyễn Bá Tĩnh
HS khóa 2004-2007
 
 
            5.000.000  
17
Anh Phạm Đắc Thưởng
HS khóa 1998-2001
 
 
            2.000.000  
18
Vũ Lê Vân
Lớp A (1999-2002)
 
 
            2.000.000  
19
Chị Đậu Thị Ngọc
Lớp G (1999-2002)
 
 
            2.000.000  
20
Anh Hồ Xuân An
 Lớp 12G (1998-2001)
 
 
            2.000.000  
21
Anh Nguyễn Viết Nghị
HS khóa 1997-2000
 
 
            1.000.000  
22
Anh Nguyễn Viết Tám
HS khóa 1998-2001
 
 
            1.000.000  
23
Anh Lê Sỹ Thao
HS khóa 1998-2001
 
 
            1.000.000  
24
Anh Phạm Hảo Hạng
HS khóa 1999-2002
 
 
            1.000.000  
25
Anh Hồ Sỹ Huynh
 Lớp D 1997-2000
 
 
            1.000.000  
26
Chị Nguyễn Thị Huế
Lớp B (2000-2003)
 
 
            1.000.000  
27
Anh Lê Thạc Công
HS khóa 2004-2007
 
 
               500.000  
28
Chị Ngô Thị Oanh
 Lớp 12B(2000-2003)
 
 
               500.000  
29
Anh Trần Thanh Tùng
Lớp 12B(2000-2003) 
 
 
               500.000  
30
Chị Nguyễn Thị Hằng
Lớp B (2000-2003)
 
 
               500.000  
31
Anh Nguyễn Hữu Tuấn
Lớp C (1997-2000
Sơn nhà 2 tấng
27.000.000  
 
32
Anh Trần Phúc Dương
Lớp 12A(1997-2000)
03 bộ máy vi tính
24.000.000  
 
33
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 Lớp A (2003-2006)
Bàn, ghế  ngày lễ 20
18.000.000                    
 
34
AC Lê Viết Quý, Nguyễn Thị Lê
Lớp G (1998-2001)
Đồ uống
13.000.000                    
 
35
Chị Đức
 Lớp N (2002-2005)
Chương trình văn nghệ
10.000.000                   
 
36
Nguyễn Xuân Dung, Nguyễn Thị Thành
Lớp N, C (1999-2002)
Bộ âm li
3.500.000                    
 
37
Anh Nguyễn Bá Vững
Lớp E (1998-2001)
01 bộ bàn đá
2.000.000                      
 
38
Chị Lê Thị Tâm
 
Hoa tươi
3.000.000                                          
 
39
Chị Hồ Thị Huệ
HS khóa 1997-1998
Hoa lụa TT phòng HĐ
1.000.000  
  

Nguồn tin: Ban giám hiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây