Chiến lược phát triển nhà trường

 •   13/09/2021 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 2221
 •   Phản hồi: 0

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
GIAI ĐOẠN 2021-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

 •   24/05/2021 05:15:00 PM
 •   Đã xem: 1898
 •   Phản hồi: 0

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Kế hoạch GD nhà trường và các bộ môn năm học 2020-2021

 •   26/10/2020 08:58:00 AM
 •   Đã xem: 2782
 •   Phản hồi: 0

KẾ HOẠCH GD NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC BỘ MÔN, CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HỌC NGHỀ, NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Kế hoạch CNTT năm học 2020-2021

 •   19/10/2020 11:27:00 PM
 •   Đã xem: 8916
 •   Phản hồi: 0

Căn cứ Công văn: 576/SGDĐT-VP ngày 06/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2020-2021, trường THPT Hoàng Mai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây